Wet Toekomst Pensioenen

De invulling van het Pensioen Akkoord 2019 en 2020 is nu vastgelegd in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (kortweg WTP).

Deze gaat per 2022 in en het overgangsregime duurt tot uiterlijk 2026. Alle pensioenregelingen moeten dus de komende jaren op de schop.

Wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen, volg ons op Wet Toekomst Pensioenen.