Vermogensbeheer

Wat speelt er

De financiële markten maken bijzondere tijden door met name gekenmerkt door een lage ( hier en daar zelfs negatieve) rente. Specialistische beleggingskennis is belangrijk. Ook als straks er een nieuw uitgewerkt pensioenstelsel op tafel ligt. Wat betekent dat voor de beleggingsportefeuille?

De DNB stelt steeds zwaardere eisen aan de rinchting van het beleggingproces en heeft de laatste jaren al bij veel fondsen een “on site beleggingsonderzoek” gedaan en concludeerde dat niet op alle fronten  de governance  op orde is. Er is nog werk aan de winkel.

Bestuurders die niet in de beleggingscommissie zitten moet ook voldoende kennis hebben van vermogensbeheer om de juiste countervailing power te leveren.

Actualiteit

Het nieuwe pensioenakkoord gaat ook vragen om een heroverweging van het beleggingsbeleid. De VEV-restricties zullen verdwijnen, we gaan werking met projectierendementen en de UFR-rente als disconteringsvoet voor de verplichtingen is niet meer aan de orde in een regeling met een DC-karakter, om maar even een paar zaken te noemen. Nu zal de overgang naar het nieuwe stelsel niet op stel en sprong gebeuren. Toch is het wenselijk om als bestuur en beleggingscommissie je tijdig te oriënteren op deze veranderingen. 

Onze dienst

Adviseurs voor Beleggingscommissies, we bieden ondersteuning bij opstellen (Stratgisch) Beleggingsplan en adviseren over (her)inrichting governance en processen Beleggingen.

Nieuwsgierig?

 

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van HIP Captital? Uw contactpersoon is Cees de Waal of Dick Hubertus.

HIP Capital
Utopialaan 49
5232 CD  Den Bosch

T: 073-203 20 16
E: info@hipcapital.nl
I: www.hipcapital.nl