Strategie (executie)

Wat speelt er

Een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar pensioen realiseren voor deelnemers. Dat is de missie van pensioenfondsbestuurders. In de huidige dynamische pensioen omgeving is dit geen eenvoudige opgave. Maar welke strategie kies je in deze wereld van lage rente, een nieuw pensioenstelsel en een toenemend aantal uitbestedingsrelaties?

LEAF heeft onder de noemer Strategie 2.0 speciaal voor pensioenfondsen een aantal concepten ontwikkeld, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe men in deze minder goed voorspelbare omstandigheden toch de juiste beslissingen kan blijven nemen.

Actualiteit

Het recent gesloten pensioenakkoord zal een versneller zijn van de veel al ingezette veranderingen in de sector.

Premieregelingen zijn een feit en overgang naar dit systeem is een uitdagende opgave. Gelukkig is er in Nederland al veel ervaring met dit systeem en kan de transitie hand in hand gaan met toepassing van nieuwe technologische mogelijkheden. Dit zal leiden tot structurele verbetering van de datakwaliteit, digitale uitvoering en op maat gemaakt communicatie voor de deelnemers.

Al met al kan het imago van pensioen hierdoor een boost krijgen. Van iets ingewikkelds en ongrijpbaars naar een goed gewaardeerde arbeidsvoorwaarde.

Onze dienst

Strategie advies

  • Analyseren & vergelijken: LEAF begeleidt pensioenfondsen bij het in kaart brengen van impactvolle, externe ontwikkelingen om deze vervolgens te vergelijken met de huidige strategie op het gebied van bijvoorbeeld uitbestedings- of risicomanagementbeleid en crisis/business continu├»teitsplannen.
  • Samen werken aan oplossingen: LEAF verzorgt interactieve sessies met pensioenfondsen om de strategie verbeterpunten te bespreken en te komen tot concrete oplossingsrichtingen.
  • Continu verbeteren: LEAF begeleidt het proces van continu verbeteren door periodiek opnieuw de stappen van analyseren & vergelijken en samen werken aan oplossingen te herhalen waarbij de meest recente externe ontwikkelingen worden meegenomen.

Strategie implementatie

LEAF begeleidt pensioenfondsen bij het implementeren van hun (herijkte) strategie. LEAF begeleidt het pensioenfonds in de interactie met haar uitbestedingspartners om er zo voor te zorgen dat de belangen van pensioenfondsen leidend blijven. Ook in onzekere tijden!

 

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van LEAF?
Uw contactpersoon is Diederik Schouten.

LEAF Advies
Kadegriend 24
1356 CC Almere

T: 06 139 52 52 9
E: info@leafadvies.nl 
I: www.leafadvies.nl