Strategie (executie)

Wat speelt er

Een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar pensioen realiseren voor deelnemers. Dat is de missie van pensioenfondsbestuurders. In de huidige dynamische pensioen omgeving is dit geen eenvoudige opgave. Maar welke strategie kies je in deze wereld van lage rente, een nieuw pensioenstelsel en een toenemend aantal uitbestedingsrelaties?

Pensioenfondsdashboard heeft onder de noemer Strategie 2.0 speciaal voor pensioenfondsen een aantal concepten ontwikkeld, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe men in deze minder goed voorspelbare omstandigheden toch de juiste beslissingen kan blijven nemen.

Actualiteit

Het recent gesloten pensioenakkoord zal een versneller zijn van de veel al ingezette veranderingen in de sector.

Premieregelingen zijn een feit en overgang naar dit systeem is een uitdagende opgave. Gelukkig is er in Nederland al veel ervaring met dit systeem en kan de transitie hand in hand gaan met toepassing van nieuwe technologische mogelijkheden. Dit zal leiden tot structurele verbetering van de datakwaliteit, digitale uitvoering en op maat gemaakte communicatie voor de deelnemers.

Al met al kan het imago van pensioen hierdoor een boost krijgen. Van iets ingewikkelds en ongrijpbaars naar een goed gewaardeerde arbeidsvoorwaarde.

Onze dienst

Strategie advies

  • Analyseren & vergelijken: Pensioenfondsdashboard begeleidt pensioenfondsen bij het in kaart brengen van impactvolle, externe ontwikkelingen om deze vervolgens te vergelijken met de huidige strategie op het gebied van bijvoorbeeld uitbestedings- of risicomanagementbeleid en crisis/business continuïteitsplannen.
  • Samen werken aan oplossingen: Pensioenfondsdashboard verzorgt interactieve sessies met pensioenfondsen om de strategie verbeterpunten te bespreken en te komen tot concrete oplossingsrichtingen.
  • Continu verbeteren: Pensioenfondsdashboard begeleidt het proces van continu verbeteren door periodiek opnieuw de stappen van analyseren & vergelijken en samen werken aan oplossingen te herhalen waarbij de meest recente externe ontwikkelingen worden meegenomen.

Strategie implementatie

Pensioenfondsdashboard begeleidt pensioenfondsen bij het implementeren van hun (herijkte) strategie. Pensioenfondsdashboard begeleidt het pensioenfonds in de interactie met haar uitbestedingspartners om er zo voor te zorgen dat de belangen van pensioenfondsen leidend blijven. Ook in onzekere tijden!

 

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Pensioenfondsdashboard? 

Pensioenfondsdashboard (is een initiatief van &Gommer Pensions Group)
Saal van Zwanenbergweg 25
5026 RM Tilburg

T: 013 – 2070052
E: info@pensioenfondsdashboard.nl
I: www.pensioenfondsdashboard.nl