Risicomanagement

Wat speelt er

First Pensions bestaat sinds 2005 en is oorspronkelijk opgericht om pensioenfondsen kennis te laten maken met Matching & Return. Dit gaf pensioenfondsen een nieuw inzicht in de financiële risico’s en stelde ze in staat om doelmatig de afweging te maken tussen de te benutten kansen en de te beheersen risico’s. Waar destijds het risicobeheer nog grotendeels financieel gedreven was, is het beeld anno nu veranderd. Risicomanagement is integraal geworden en dient om volledig inzicht te geven in de realisatie van de strategie. Daarmee is er ook aandacht voor niet-financiële risico’s zoals operationeel, uitbesteding, integriteit en IT. Door de strategie en doelstellingen van het pensioenfonds inzichtelijk te maken worden fondsen in staat gesteld om een bewuste afweging te maken tussen kansen en risico’s. Deze stappen en de combinatie daarvan met het integraal risicomanagement raamwerk van het pensioenfonds zorgen ervoor dat de risicobeheer sleutelfunctie effectief zijn taken uit kan voeren.

Actualiteit

Pensioenfondsen nemen hun toekomstbestendigheid onder de loep. Een uitkomst hiervan kan zijn dat de pensioenverplichtingen worden overgedragen en het fonds wordt geliquideerd. Voordat een dergelijke transitie plaatsvindt is het van belang een aparte risico-inventarisatie te maken, t.a.v. de risico’s die betrekking hebben op de transitie en liquidatie. Bijvoorbeeld:

 1. Het niet op orde zijn van de administratie.
 2. De gewenste onderdelen van de regeling passen niet in de administratie van de nieuwe uitvoerder.
 3. De beleggingsrisico’s tijdens de transitie.
 4. Niet alle stakeholders zitten op één lijn.

Hiermee wordt voor de transitie en liquidatie specifiek de gehele risicomanagementcyclus van inschatten risico’s, beheersmaatregelen bepalen/verstevigen en uitvoeren, monitoring en evaluatie doorlopen.

Een belangrijk deel van de processen bij pensioenfondsen wordt aangestuurd vanuit IT-systemen. Denk daarbij aan de administratiesystemen, de portals en websites voor de deelnemers, back-/mid-/front-office systemen t.a.v. het vermogensbeheer en de communicatiesystemen voor bestuur, commissies en vergaderingen. Door een veranderde behoefte naar meer en up-to-date communicatie met de deelnemers is er ook meer aandacht voor de beheersing van Informatiebeveiligings- en cybersecurityrisico’s bij pensioenfondsen.   

Onze dienst

De pure focus van First Pensions is al sinds de oprichting in 2005 om pensioenfondsen te ondersteunen bij het integraal risicobeheer. Daardoor hebben wij de perfecte tools en deskundigheid om pensioenfondsen bij het integraal risicobeheer te ondersteunen. Dit kan als risk manager of modulair vanuit onze brede dienstverlening.

Wij ondersteunen pensioenfondsen vanuit de gehele integraal risicomanagementjaarcyclus bij: 

 1. Inrichting van het integraal risicomanagement raamwerk en IRM-beleid;
 2. Opstellen IRM-jaarplan en jaarlijkse evaluatie;
 3. Beoordeling van en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen;
 4. Risicoanalyses en assessments;
 5. Site-visits bij en countervailing power richting uitbestedingspartijen;
 6. Integraal Risicomanagement- rapportages;
 7. Financiële performance/risicorapportage: Het Pensioenfonds Dashboard;
 8. DNB rapportages (maand, kwartaal en ondersteuning bij jaarwerk);
 9. Educatie over integraal risicomanagement.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van First Pensions?
Uw contactpersoon is Eva Beets.

First Pensions FDR B.V.
Vliegend Hertlaan 61, 12e verdieping
3526 KT Utrecht

T: 06 1277 5645
E: info@firstpensions.nl
I: www.firstpensions.nl

Interview Eva Beets van First Pensions