Rapportage & Data

De ITS-dienstverlening aan pensioenfondsen betreft een breed scala aan mid- en backoffice activiteiten en wordt modulair aangeboden afhankelijk van de specifieke klantvraag. ITS werkt met eigen programmatuur waarmee flexibiliteit, snelheid en klantgericht maatwerk mogelijk is. Naast het verzorgen van beleggings-, financiële administratie en het opstellen van gedetailleerde managementrapportages voor de beleggingscommissie ontzorgt ITS bij het opstellen van FTK en MESRAP/MER rapportages voor de toezichthouder DNB.

De portefeuille informatie is op dag basis beschikbaar via een online Qlik dashboard. Dit dashboard geeft u direct inzicht in alle facetten van de beleggingsportefeuille en een uitgebreid overzicht van stuur informatie.

Onze dienst: Toezichthouder rapportages en look-through services

ITS ontzorgt volledig bij het opstellen van rapportages voor de toezichthouder. Dit betreft de MESRAP/MER en FTK-rapportage. Finale rapportages zijn in het vereiste format online beschikbaar voor bestuursbureau of pensioenadministrateur. Alle rapportages zijn in het verplichte XBRL-format zodat ze eenvoudig kunnen worden ingediend bij de toezichthouder. Ook wordt een gedetailleerde opgave geleverd van alle toekomstige kasstromen per instrument, inclusief de diverse schokberekeningen, waarmee uw actuaris het vereist eigen vermogen kan berekenen.

ITS verzamelt daarnaast de look-through van alle beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Niet alleen noodzakelijk voor de toezichthouderrapportages maar ook wenselijk voor het monitoren van ESG-beleid.

Dankzij een slimme interface kan snel en accuraat alle onderliggende portefeuille gegevens worden verwerkt en geclassificeerd. Indien nodig worden ontbrekende gegevens aangevuld vanuit onze data contracten. Hiermee is gewaarborgd dat er altijd een volledige rapportage wordt ingediend. ITS  verzamelt inmiddels de look-through van zo’n 60 verschillende managers en 250 fondsen.

 

Onze dienst: ESG compliance

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waaronder uitgebreide rapportageverplichtingen. Deze regelgeving is nog jong en aan verandering onderhevig. Het is te adviseren om nu al te starten met het verzamelen van de benodigde data.

ITS biedt praktische oplossingen om blijvend te voldoen aan de nieuwe verplichtingen. U dient o.a. allerlei niet-financiële data te verzamelen over uw beleggingen en op basis daarvan een analyse op te stellen. ITS kan u hierbij goed ondersteunen door uw portefeuille, desgewenst op basis van look-through basis, tegen het licht te houden en de verschillende componenten te aggregeren tot een totaalscore op het gewenste niveau. De focus zal hierbij in eerste instantie liggen op de 14 verplichte factoren.

Aanvullend kan ITS uw beleggingsportefeuille integraal toetsen aan de hand van de door u gewenste uitsluitingen. Op basis van uw FTK-rapportage en onze uitsluitingendatabase krijgt u ieder kwartaal een signaal rapport met de mandaten of fondsen die aandacht verdienen.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ITS? 

Uw contactpersoon is Quintin van Wijk of Hans Roodhorst.

Institutional Trust Services BV
Storkstraat 15a-b
3833 LB Leusden

Quintin van Wijk
T: +31 (6) 143 12 117  
E: Qvanwijk@itstrust.nl

Hans Roodhorst
T: +31 (6) 515 02 620
E: hroodhorst@itstrust.nl

I: www.itstrust.nl