Pensioentrainingen

Wat speelt er

De Nederlandse pensioensector staat voor de grootste uitdaging ooit. In 2023 is er door de wetgever groen licht gegeven om een transitie in te zetten van een collectief pensioen naar een individueel pensioenproduct.
Dit zorgt voor vele veranderingen in de pensioensector, waarbij meerdere specialismen nodig zijn.
Onze organisatie is erop gericht om het aantal pensioenprofessionals te vergroten en hen klaar te stomen voor de nieuwe wereld zodat wij met zijn allen de grootste uitdaging in onze sector aankunnen.

Actualiteit

Wij geven trainingen aan zowel professionals buiten als binnen de sector. 

Hierdoor ondersteunen wij de sector met meer pensioenprofessionals met een IT-achtergrond en met trainingen voor huidige medewerkers in de pensioensector.

Onze dienst

Wij geloven dat er voor elke vraag een IT-oplossing is, met om te beginnen de transitie binnen de pensioensector.
Met onze medewerkers bieden wij bedrijven de flexibele schil in de pensioentransitie, zodat de uitvoerder of softwareleverancier snel geholpen is.

Naast dat wij de sector met additionele pensioenprofessionals ondersteunen, zorgen wij met diverse trainingen er ook voor dat de professionals in de sector de inhoud van de Wet toekomst pensioenen leren begrijpen.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Connect2Code? Uw contactpersoon is Gaby de Leon.

Voor meer informatie kan men terecht op onze website www.connect2code.nl.

Wij zijn te bereiken via trainingen@connect2code.nl.

Connect2Code B.V.
Landdrostlaan 51
7327 GM Apeldoorn