PensioenAdvocatuur

Wat speelt er

De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm.
De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie. De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter.

De spanning met betrekking tot de verantwoordelijkheid tussen uitvoerders, werkgevers en werknemers neemt – zeker door de samenstelling van beleggingsportefeuilles – verontrustende vormen aan.

Wie is verantwoordelijk: werkgever, uitvoerders, of de werknemers zelf?
En, het gaat om veel, heel veel pensioengeld!

Actualiteit

Met de Wet Toekomst Pensioenen gaat er in de komende jaren veel veranderen, ook bij pensioenfondsen zullen er aanpassingen doorgevoerd worden. Voorkomen is beter dan genezen, dus zorg ervoor dat u goed bent voorbereidt. 

Als u op hoogte wilt blijven volg ons op LinkedIn, we plaatsen wekelijks nieuwsitems over recente uitspraken. Ook schrijven we maandelijks columns voor Mr. Online, Balieplus en HR-Kiosk

Onze dienst

De advocaten bij Gommer Advocaten adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen over uw juridische zaken.

Zij behartigen uw juridische belangen van begin tot einde van de procedure. 

De advocaten zijn gespecialiseerd in Pensioenrecht, Financieel Recht en Verzekeringsrecht.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Gommer Advocaten? Uw contactpersoon is mevrouw mr. Linda Evers MPLA.

Gommer Advocaten 
Postbus 265
5000 AG Tilburg

T: 013 – 5070740
E: pensioen@gommeradvocaten.nl
I: www.gommeradvocaten.nl