Non-financial risk dashboard

Wat speelt er

In Nederland staan we aan de vooravond van belangrijke keuzes ten aanzien van de nieuwe pensioenwet (WTP). De visie dat de deelnemer steeds centraler zal komen te staan delen wij. Financiële instituten, werkgevers en andere partijen zullen blijven investeren in het welzijn en de welvaart van hun klanten en werknemers.

Daarnaast worden er steeds zwaardere eisen gesteld aan de inrichting van het Target Operating Model. Hoe komen van de inleg van premie naar het (collectief) beleggen van de premie en hoe verdelen we rendementen? De aansluiting van het belegginsproces met de fiduciair en de custodian is een zwaarwegend onderdeel van de invoering van het WTP.

Januari 2025 wordt de Digital Operational Resilience Act van kracht. ORCA sorteert voor op de eisen en controls waar u als pensioenfonds mee geconfronteerd zult worden.

Actualiteit

Mylette heeft ruime ervaring bij het ondersteunen van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders op het gebied van alle operationele aspecten van het vermogensbeheer. Consultants zijn actief betrokken bij het opstellen van Target Operating Modellen die als blauwdruk dienen voor het inrichten van operationele processen. Daarnaast hebben de consultants veel ervaring in het begeleiden van transities. Van het veranderen van bijvoorbeeld custodians alsmede het ondersteunen van klanten die een wijziging in beleggingsmandaten aanbrengen. In de “invaarperiode” onder het WTP zal de behoefte aan operationele kennis groot zijn. Mylette kan u daarbij ondersteunen.

Daarnaast kunnen we u, zoals de titel aangeeft met non-financial risk, ondersteunen middels onze applicatie ORCA op dit vlak.

ORCA is ontwikkeld voor organisaties zoals pensioenfondsen waar risicomanagement cruciaal is. Goed risicomanagement geeft vertrouwen naar deelnemer en toezichthouder. Vanuit het ‘risk self assessment’ legt u de basis voor het non-financial risk management rondom de scenario’s die grote impact op uw bedrijfsvoering kunnen hebben.

 

Onze dienst

Mylette is een dienstverlener aan de financiële industrie met Consulting, Solutions en Services. Onze consultants realiseren concrete waarde voor onze cliënten in transities. De basis van Mylette, haar management en senior consultants, ligt in beurshandel en beurs transactieverwerking. Dit domein is langzaam maar zeker uitgebreid naar een volledig spectrum van expertise, kennis en kunde op het gebied van bankieren, brokerage en investments.

We hebben de ervaring en kennis om veranderingen en oplossingen te relateren aan strategie en verdienmodel. Onze diensten beperken zich niet tot traditionele consulting maar wij bieden ook oplossingen in vorm van het leveren van software oplossingen.

Onze belangrijkste kracht en drijfveer is dat we waarde en partnership bieden gebaseerd op kennis en een proactieve aanpak van veranderingen. Sinds de oprichting hebben we ongeveer elk substantieel Nederlands financieel instituut mogen bedienen met consulting en interim staffing.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Mylette?

Korenmolenlaan 1A
3447 GG Woerden
Tel: 0348 41 47 75
E: info@mylette.nl
I: www.mylette.nl

Uw contactpersonen zijn:


Marc Veele: m.veele@mylette.nl


Robert Jessurum Lobo: r.lobo@mylette.nl