Wie is het geweten van het pensioenfonds?

De Wet Toekomst Pensioenen komt eraan. Met discussies als invaren, de vorming van een solidariteitsreserve, de juiste keuzes qua beleggingen etc., heeft het bestuur zware taken. En dat moeten zij allemaal doen vanuit ‘evenwichtige belangenbehartiging’. Dus, zij moet de belangen van alle betrokken partijen, evenwichtig behartigen: jong, oud(er), actief, gepensioneerd, werkgever en zelfs de afweging tussen meer of minder rendement bij ‘groen beleggen’.

 

Eigenlijk een schier onmogelijke taak. Alleen achteraf kun je namelijk vaststellen of je het goed hebt gedaan. Moet je namelijk voorsorteren op een wat hoger projectierendement, zodat de start pensioenuitkering wat hoger is – met de kans dat de uitkering toch naar beneden wordt bijgesteld – of juist niet, zodat er meer geïndexeerd kan worden. Dat is dan echter voor lager geschoolden/betaalden minder gunstig, nu zij substantieel minder (gezond) ouder worden?!

 

Zoveel mensen, zoveel meningen zou ik zeggen. Daarom ben ik eigenlijk ook voorstander van een eenvoudig pensioensysteem, gebaseerd op eigen inleg en eigen keuzes. En dus eigen verantwoordelijkheid.

 

Zolang dat echter nog niet het geval is, moet ‘iemand’ het consciëntieuze geweten zijn van het bestuur. En dat bent u, het verantwoordings- of belanghebbenden orgaan!

 

Aan u is het bestuur verantwoording verschuldigd en u bent de vertegenwoordiger van de deelnemers. Die taak kunt, nee, móet u nu serieuzer dan ooit nemen. Waarbij ‘pensioen is zo moeilijk’, ‘wij weten het ook niet altijd zo goed’, geen excuses (meer) zijn.

 

Net als Ondernemingsraden hebt u namelijk ook recht op ondersteuning, zowel qua tijd, opleiding als een externe partij die u helpt.

 

U begrijpt, bij ons kunt u daarvoor terecht. Maakt u daar dus gebruik van!

 

Zie ook het artikel van mijn collega mr Linda Evers MPLA op Gommer & Partners Pensioen Advocaten.


Naar het overzicht