Voorbereiden op de Wet Toekomst Pensioenen: De Data

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Nu de WTP is aangenomen door de Tweede Kamer, kan de voorbereiding beginnen. Een van de argumenten van de ’tegenstanders’ van de wet is vaak dat de data onvoldoende zijn. Mijn ervaring is dat dit klopt!

Ook De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben dit een aantal jaren geleden onderzocht. Toen bleek dat in circa 20% van de gevallen de data niet juist waren. Dat varieerde van een onjuiste naam of een verkeerde datum indiensttreding tot onjuist salaris en andere onjuistheden. Vaak valt dit natuurlijk op bij de deelnemer. Deze meldt dat en het wordt opgelost, maar dat onverlet dat op één moment het dus niet klopt(e)!

Omdat invaren het uitgangspunt is, moeten de data uiteraard kloppen. Voor 100%. Net zoals bij je bankrekening. De transitie kan en gebeurt maar één keer immers.

Pensioenfondsen moeten dan nu ook al beginnen met het verifiëren, op meerdere manieren, van de data. Dit kunnen ze doen via eigen interne controles of (steekproefsgewijze) controle van de data via de deelnemers. Alle verschillende data die aanwezig zijn, moeten dan ook zorgvuldig geverifieerd worden.

Dat is uiteraard een forse klus, maar nogmaals, invaren/transitie kan maar één keer. Wachten tot de deelnemer ‘piept’, nadat deze zijn nieuwe en eerste transitiewaarde krijgt te zien en waarop deze is gebaseerd, is te riskant.

“Voorkomen is beter dan genezen” is de slogan van Gommer & Partners Pensioen Advocaten al vanaf het begin van oprichting. Dat lijkt mij ook een mooie slogan voor pensioenfondsen in het kader van de transitie onder de WTP!


Naar het overzicht