Transitieregisseur, keuzes en consequenties

De Wet Toekomst Pensioenen betekent nogal wat voor pensioenfondsen. Dataverificatie, communicatie en vooral evenwichtige belangenvertegenwoordiging bij het invaren en het ‘verdelen’ van de buffers. En daarna komt uiteraard ook de adequate keuzebegeleiding.

Coördinatie

Van groot belang is daarom dat ‘iemand’ deze transitie coördineert. Veel fondsen hebben daarom een aparte Transitieregisseur benoemt. Hetzij een van de bestuurders, iemand van het bestuursbureau of een externe.
Wie het ook is, op hem/haar rust een zware klus. En diegene zal daarom graag contact hebben met adviseurs/partijen die bij andere fondsen actief zijn. Van elkaar kun je immers leren. En omdat pensioenfondsen niet in een concurrerende wereld acteren is dat ook prima.
Het gaat mijns inziens vaak niet om sec de complexiteit van keuzes, maar vooral om de consequenties van die keuze. Kiezen kun je namelijk maar een keer, en dan moet het wel goed zijn natuurlijk.

Wilt u weten hoe wij kunnen ondersteunen hierbij?

Kijkt u eens op onze website bij Transitieregisseur of neem contact op met ons!

Contact


Naar het overzicht