Pensioenkeuzes: navigeren voor uitvoerders door de WTP

Met de recente invoering van de Wet Toekomst Pensioenen is de pensioencommunicatie in Nederland aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Deze wet, voortvloeiend uit het Regeerakkoord, legt de verantwoordelijkheid bij pensioenuitvoerders om zorg te dragen voor adequate keuzebegeleiding. Maar wat betekent dit precies? En hoe ver strekt deze begeleiding?

 

Allereerst, de wet stelt dat pensioenuitvoerders moeten zorgen voor een passende inrichting van de (digitale) keuzeomgeving. Dit betekent dat deelnemers moeten kunnen vertrouwen op een heldere en toegankelijke informatievoorziening om weloverwogen beslissingen te nemen over hun pensioen. Inhoudelijk gezien nogal een uitdaging. Want hoe om te gaan met beleggingswijzers? Bij de introductie van de PPI hebben we geleerd dat het invullen niet vanzelfsprekend is. De ene werknemer vult het wel in en een ander niet. En wat te zeggen van de nieuw te maken keuzes, zoals het opnemen van een bedrag voor verlof? Het begint niet op een administratie van pensioenen te lijken. Het is eerder een CRM-systeem met deelnemer gegevens, keuzes en statussen.

 

Gaan we dus voor het model van een digitale keuze omgeving of gaan we ook nog verder in de begeleiding?

 

Een andere cruciale factor in dit geheel is de wens van de deelnemers zelf. Hun behoeften en voorkeuren moeten centraal staan in de keuzebegeleiding. Dit roept de vraag op: hoe ver moet deze begeleiding dan gaan? Moet deze beperkt blijven tot het verstrekken van informatie, of met digitaal keuzebegeleiding of moeten pensioenuitvoerders ook actief adviseren?

 

Begeleiden of adviseren

Hier komt de delicate balans tussen voorlichting en advies om de hoek kijken. Pensioenuitvoerders hebben een verantwoordelijkheid om hun deelnemers te informeren over hun opties, maar tegelijkertijd moeten ze ervoor waken om niet als financiële adviseurs op te treden. Het is van belang dat de grens tussen deze twee helder is gedefinieerd en gerespecteerd wordt. Ook als gekozen wordt voor digitale keuzebegeleiding. En is dan misschien de optie om samen te gaan werken met financiële adviseurs?

De Wet Toekomst Pensioenen markeert een belangrijke verschuiving in de pensioencommunicatie. Daar zijn we het wel over eens. De nadruk ligt op transparantie, keuzevrijheid en maatwerk. Het is aan pensioenuitvoerders om deze uitdaging aan te gaan en een evenwicht te vinden tussen het bieden van adequate begeleiding en het respecteren van de individuele keuzes van hun deelnemers.

Hoever moet de keuzebegeleiding gaan en hoe ga je als uitvoerder om met adviesvragen? Waar ligt de grens tussen financiële begeleiding op de werkvloer en vanuit de uitvoerder?

 

Pensioenfonds Arena

Wellicht is het een goed idee om dit met een Pensioenfonds Arena te bespreken. Hier kunnen deelnemers en stakeholders met elkaar in gesprek gaan, om zo de verwachtingen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen te verhelderen. Door open dialoog kunnen mogelijke knelpunten worden geïdentificeerd en oplossingen worden gevonden die recht doen aan de belangen van alle partijen.

 

Meer weten?

Of eerst in gesprek met ons? Wij horen het graag. Mail ons even op info@pensioenfondsdashboard.nl en wij nemen graag contact op.

 

 

Deze Blog is geschreven door Michiel Poppen, werkzaam bij John D. Eisenfelt, specialist in strategische en complexe communicatievraagstukken in de financiële dienstverlening.

 


Naar het overzicht