In de PensioenArena: Keuzebegeleiding

Gezien het Regeerakkoord is de Wet Toekomst Pensioenen een definitief feit. Uitvoerders moeten zorg gaan dragen voor adequate keuzebegeleiding. Met begeleiding en een passende inrichting van de (digitale) keuzeomgeving. Dit is een relatief open norm.

Wat willen de deelnemers qua keuzebegeleiding?

Vooral is ook van belang wat de deelnemers willen. Hoever moet de keuzebegeleiding gaan en hoe ga je als uitvoerder om met adviesvragen? Waar ligt de grens tussen financiële begeleiding op de werkvloer en vanuit de uitvoerder?

Bespreek dit bij jouw pensioenfonds tijdens een PensioenArena, waarbij deelnemers én stakeholders met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zodat duidelijk wordt wat partijen van elkaar (mogen) verwachten.

Lees ook: de blog van Michiel Poppen 10 juni 2024 en van Theo Gommer op mr. Online 15 mei 2024.

Meer weten over het organiseren van een PensioenArena?

Wij horen graag. Mail ons even op info@pensioenfondsdashboard.nl en wij nemen graag contact op.

Zie verder ook www.pensioenfondsdashboard.nl voor alle business partners!

 

 


Naar het overzicht