Juiste pensioendata zijn logisch én essentieel

Er is veel discussie over de Wet Toekomst Pensioenen en zeker over het verplicht invaren. Van ‘geen bezwaarrecht’ tot ‘gevolgen bij pensioenverevening’. Het is daarom essentieel dat de data op het moment van invaren juist zijn én bewaard worden. Maar dat is toch ook logisch?

De gegevens van iemands bankrekening kloppen toch ook. (ja, er zal altijd wel eens een foutje gemaakt worden, maar dat is anno 2023 toch echt hoogste uitzonderlijk)?

Waarom en hoe kan het eigenlijk dat de data van een pensioenuitvoerder dan niet kloppen? En, als die zorg er is, dan moet elke uitvoerder aan de slag om te zorgen dat de data wel kloppen. Vaak zit de fout overigens niet eens bij de uitvoerder sec, maar komt het doordat er verkeerde gegevens vanuit de werkgever zijn gestuurd. Denk aan parttime percentage, salaris/bonus, en zelfs de datum indiensttreding. Nog los van data van de (ex-)partner(s), adresgegevens etc.

Nu de zorg wellicht terecht lijkt, is de WTP dus een mooi moment om de data te verifiëren en ook met onjuiste data schoon schip te maken. We staan immers ook aan de vooravond van een grote uitkeringsfase.

Al met al moeten uitvoerders ‘gewoon’ hun data op orde hebben en hebben ze in ieder geval sowieso nog tot 2027 te tijd. Hurry up aan de slag dus!


Naar het overzicht