Interview met Anoushka Wajer van Governance Q

Anoushka Wajer is al vanaf haar jonge jaren geïnteresseerd in gedrag. In eerste instantie gericht op gedrag bij dieren, tegenwoordig meer op gedrag van mensen.

Anoushka Wajer is partner bij GovernanceQ, een organisatie voor toezicht en bestuur. Hier wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat een goede governance de toegevoegde waarde van organisaties versterkt waardoor zowel stakeholders, aandeelhouder en maatschappij hier voordeel van hebben.

Vanuit de opleiding tot organisatie-psycholoog werkt ze inmiddels als specialist op het gebied van governance, gedrag en cultuur. Anoushka vindt werken aan effectief gedrag in de bestuurskamer belangrijk omdat dit de kwaliteit van de cultuur binnen de organisatie bepaalt. “Voorbeeldgedrag is het meest bepalend voor de organisatiecultuur”, aldus Anoushka. Toen ze zelf directeur was, heeft ze ervaren hoe direct je invloed als bestuurder is op de cultuur van het bedrijf. Daarom is het belang van een juiste tone at the top zo groot. In haar aanpak is Anoushka, zoals ze het zelf zegt, “een ontzettende psycholoog”: respectvol analyseren en confronteren om vanuit daar samen passende interventies te verkennen. Wanneer het lukt om vanuit verbinding te werken is voor haar iedereen en elk gedrag interessant. Wat daarbij helpt is dat zij zelf alle voorkomende rollen aan de bestuurstafel uit ervaring kent.

Haar werkplezier haalt ze uit de grote afwisseling in taken. Haar adviesactiviteiten bestaan uit organisatie-ontwikkelingsvraagstukken, zelfevaluaties, coaching, structureren en begeleiden van ingewikkelde besluitvormingstrajecten en conflictbegeleiding. Daarbij onderzoekt ze wat maakt dat bestuurders of commissarissen zich op een bepaalde manier gedragen. Dan volgt een analyse op wat goed en wat minder goed werkt en te verkennen waar ruimte voor ontwikkeling is. Reflectie, feedback en zelfevaluatie zijn hierbij belangrijk.

Haar tweede hoofdactiviteit is opleiden. Zowel het ontwikkelen en organiseren van opleidingen voor commissarissen als het lesgeven ervaart zij als inspirerend. Zij geeft workshops op het gebied van boardroomdynamics, kwaliteit van besluitvorming en de relatie en impact van in- en extern toezicht.

Anoushka’s drijfveer zal je dan ook niet verrassen: zij voegt graag waarde toe. Zij vindt strategische vraagstukken interessant, maar vindt het net zo leuk om een beginnend bestuurder te coachen op positionering en bestuurlijke effectiviteit.

Ze werkt vanuit twee motto’s ‘Niets is wat het lijkt’ en ‘Het geheel is meer dan de som der delen’. Haar overkoepelende motto, waarop ze soms ook haar kinderen bevraagt, is ‘Wat draagt dit nou bij aan de wereldvrede?’. Zij voelt een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de toekomst. Lange termijn waardecreatie en duurzaamheid zijn voor haar belangrijke thema’s om aan bij te dragen.

Naast haar advies- en opleidingsactiviteiten vervult ze zelf ook een rol als commissaris. Daar merkt ze aan den lijve hoe ingewikkeld iets kan zijn wanneer je er zelf middenin zit.

Waar het ideale pensioenstelsel aan moet voldoen weet Anoushka wel; een eerlijke verdeling van middelen dat bijdraagt aan een positieve samenleving.

Op de vraag waar ze aan denkt bij PensioenfondsDashboard.nl antwoord zij

“Praktische en laagdrempelige toegang tot expertise die belangrijk is voor de pensioensector. Op PensioenfondsDashboard.nl worden niet alleen alle deskundigheden genoemd, de Wtp-route is ook heel inzichtelijk gemaakt, waarbij vanuit verschillende hoeken kennis wordt aangeboden. Dit met als groot voordeel dat de bedrijven samen hun krachten kunnen bundelen en elkaar inspireren.”

Zelf vindt Anoushka het ook heel inspirerend om van andere mensen te horen hoe zij bepaalde dingen aanpakken en die haar ook weer nieuwe ideeën en ingangen kunnen brengen.

Tot slot leg ik haar de vraag ‘Wil je jouw eigen pensioen willen beleggen en daar de volledige vrijheid en zeggenschap over hebben?’ van Michiel Poppen voor:

Anoushka zorgt deels voor haar eigen pensioen, dat zij deels weer belegt. Hierover heeft ze dus volledige zeggenschap, waarbij ze bewuste keuze maakt om in duurzame bedrijven te beleggen. Maar daarnaast geeft het haar een fijn gevoel dat ze over de jaren dat zij bij een bank in loondienst heeft gewerkt ook een pensioen heeft opgebouwd.

Juist de combi vindt ze fijn!

 

Volg ons op LinkedIn of kijk op de website voor de laatste nieuwsberichten!


Naar het overzicht