Het nieuwe pensioenstelsel: Start tijdig met je communicatie

Het nieuwe pensioenstelsel brengt belangrijke veranderingen met zich mee. In plaats van een systeem van gegarandeerde uitkeringen op basis van het aantal dienstjaren, gaat iedereen straks pensioen opbouwen via een premieregeling waarbij het pensioen wordt belegd.

De overgang naar dit nieuwe stelsel zal plaatsvinden in een periode van vier jaar, van 2023 tot en met 2027. In deze overgangsfase hebben werkgevers en pensioenuitvoerders de taak om werknemers goed te informeren over de veranderingen en wat dit voor hen betekent. Communicatie is daarbij van cruciaal belang.

Communicatieplan

Om ervoor te zorgen dat de communicatie goed verloopt, is het verplicht om een communicatieplan op te stellen dat voldoet aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit plan moet ervoor zorgen dat werknemers op een begrijpelijke en transparante manier worden geïnformeerd over de veranderingen in het pensioenstelsel. Het plan moet onder meer aandacht besteden aan de doelgroep(en), de boodschap, de communicatiemiddelen en de planning van de communicatie.

Kortom, met het oog op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is het van groot belang dat werkgevers en uitvoerders een goed communicatieplan opstellen dat voldoet aan de eisen van de AFM, zodat werknemers goed geïnformeerd worden over de veranderingen en wat dit voor hen betekent.

Het is belangrijk om tijdig te communiceren over veranderingen in het pensioenstelsel, zodat werknemers goed geïnformeerd zijn en zich kunnen voorbereiden op de veranderingen die eraan komen.

Wet Toekomst Pensioenen

De Wet Toekomst Pensioenen is aangenomen door de Tweede Kamer en gaat normaliter, de Eerste Kamer beslist uiterlijk mei, per 1 juli 2023 in. Het is begrijpelijk dat er gewacht wordt met het starten van de communicatie tot het besluit van invoering definitief is aangenomen. Tot die tijd kunnen er nog veranderingen plaatsvinden in de plannen.

Ondernemingsraad

Wel is het raadzaam om de OR al in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen en het proces rondom de veranderingen in het pensioenstelsel. De OR heeft immers een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de werknemers en kan helpen om de communicatie met de werknemers te organiseren en te verbeteren. Door de OR vroegtijdig te betrekken, kunnen werknemers ook al in een vroeg stadium geïnformeerd worden over het proces en wat zij kunnen verwachten. Dit kan bijdragen aan een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

 

Michiel Poppen

Com4Pensioenfondsen.nl


Naar het overzicht