Eva Beets en het team van First Pensions             

Interview met Eva Beets en het team van First Pensions

Maak kennis met Eva Beets, 30 jaar oud en na haar rechtenstudie fulltime werkzaam voor First Pensions. Eerst in de rol van juridische zaken en compliance, gevolgd door uitvoering van het integraal risico management en inmiddels eindverantwoordelijk. Haar positivisme is aanstekelijk en vind je terug in haar motto “Elke dag is een goede dag als je de soms wat mindere delen eruit knipt”.

First Pensions is gestart in 2005 en is gespecialiseerd in het leveren van FTK-rapportages. Daarnaast ondersteunt First Pensions haar pensioenfondsklanten (bestuur, bestuursbureau en beleggingsadviescommissie) met de rapportagetool ‘First Pensions Pensioenfonds Dashboard ®’. Hiermee heeft het pensioenfonds maandelijks inzicht in de realisatie van de doelstellingen. Ook wordt de volledige risicopositie van het pensioenfonds in kaart gebracht. Dit gaat van strategisch niveau (beleggingsportefeuille vs. verplichtingen) tot de (risico)bijdrage per vermogensbeheerder en desgewenst rapportage over ESG. Een stoplichtensysteem geeft helder inzicht in de financiële positie, bestaande risico’s en geleverde prestaties. Hierbij wordt van elke factor (beleggingsrendementen, kosten, premie- en indexatie) de bijdrage aan de nominale en reële dekkingsgraad getoond.

Samen met het team her-ontwikkelt Eva nu deze rapportages om ze effectief in te kunnen zetten bij de regie over het beleid onder de WTP.

Meer over Eva en het team

Eva is in 2012 aan de Universiteit van Utrecht begonnen met Rechten en in 2018 afgestudeerd in Law and Economics. De overige teamleden zijn afgestudeerd in Econometrics & Management Science, met voor sommigen een specialisatie in Quantitative Finance. Een mooie groep jonge, getalenteerde en enthousiaste mensen met een goede combinatie van kennis en programmeervaardigheden.

Door de gezamenlijke knowhow & computervaardigheden, automatiseren zij de processen en tools tot een hoger niveau van efficiëntie. Ook komen zij met nieuwe ideeën zoals je mag verwachten van jonge mensen uit hun generatie.

Het mogen werken voor de stakeholders van de pensioenfondsen is voor Eva en het team hun belangrijkste taak en drijfveer, ook omdat ze hierbij out of the box kunnen meedenken om innovaties te ontwikkelen in een veranderende industrie. Bijvoorbeeld, het gehele team zet zich in om niet enkel de diensten van First Pensions aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel, maar ook om daarin toegevoegde waarde te creëren.

Als ik haar vraag wie ze wel eens wil ontmoeten, zegt zij zonder aarzelen Patrick Klijnsmit, a.s.r. Vermogensbeheer. Er is namelijk een overeenkomst, omdat zij beide dit jaar directeur zijn geworden van het bedrijf waar zij al werkten. Eva zou graag kennis maken met Patrick, omdat zij benieuwd is wat hij anders gaat doen nu de pensioenwet van kracht is.

Het ideale pensioenstelsel volgens Eva

Hoe het ideale pensioenstelsel eruit moet zien weet Eva wel “Een prudent, betrouwbaar en eerlijk stelstel voor alle leeftijdscategorieën.”

Natuurlijk stel ik haar ook de vraag waar zij aan denkt bij ons PensioenfondsDashboard. “Een omgeving waarbij kennis en kunde in alle hoeken van de pensioensector samengebracht zijn om optimaal kennis te delen en hierdoor beter in te kunnen spelen op wijzigingen”, aldus Eva. Met als voordelen “Korte lijntjes, verschillende kennisinzichten en daardoor toegevoegde waarde brengen. Het is leuk om over andere aspecten van pensioen te leren. En je komt gemakkelijk met vakgenoten in contact.”

De transitie

We eindigen met de persoonlijke vraag die zij kreeg: ‘Wat is op jouw vakgebied de grootste zorg voor de transitie?’

“De zorg die bij mij leeft is de transitie van administratiesystemen en waarbij datakwaliteit en -integriteit een grote rol zullen spelen. Tevens worden er andere eisen gesteld aan wat er gerapporteerd en gecommuniceerd gaat moeten worden, met name richting de deelnemers” aldus Eva.

Samen met haar team ziet Eva het als een uitdaging om adequaat te reageren door hun rapportagesystemen tijdig aan de eisen van de WTP aan te passen!

 


Regelmatig stellen we business partners voor, lees ook het interview met Ruud van der Mast van Nederlands Compliance Instituut.

 


Naar het overzicht