Een goede discussie is nooit weg – Datakwaliteit

Met een mooie en gemêleerde groep deelnemers waren we te gast bij de eerste PensioenFondsArena. Een live evenement op initiatief van Theo Gommer van &Gommer Pensions Group in samenwerking met Dik Mik van Arena Company. Een interactief evenement van PensioenfondsDashboard.nl. Een goede discussie is nooit weg – Datakwaliteit.

In open gesprek spraken de tafelgasten over actuele ontwikkelingen omtrent keuzebegeleiding, datakwaliteit en communicatie. Alles uiteraard in het licht van de Wtp. In deze blog staat datakwaliteit centraal.

Datakwaliteit

Als data niet van goede kwaliteit is, kan dat tot allerlei problemen leiden met als ultiem resultaat een verlies van vertrouwen van de doelgroep en in bredere zin, van de maatschappij. Heel veel partijen zijn hier volgens het panel al goed mee bezig. Zowel vanuit toezicht, als vanuit de sector zelf.

Datakwaliteit krijgt de laatste tijd meer aandacht. Over het algemeen was het beeld dat de datakwaliteit ‘redelijk op orde’ is en dat we nu ook ‘dieper’ in de data kunnen kijken. Wat wel speelt is dat er nóg meer gekeken moet worden naar hoe we de deelnemers mee kunnen nemen. Vanuit het panel werd de retorische vraag gesteld ‘voor wie we het allemaal doen’. Een antwoord was dat er vooral naar het klantbelang gekeken moet worden. Het belang van het ‘in één keer goed doen’ werd door het panel meerdere keren benadrukt met de kanttekening dat de sector zelf hier nog heterogeen inzit. Een kwaliteitsimpuls is nog wel nodig en de verwachting is dat die er ook zal komen.

Rekenmodellen

Een interessant ‘probleem’ in relatie tot eerder genoemde heterogeniteit is dat er relatief veel verschillende rekenmodellen gebruikt worden door de uitvoerders. Het achterliggende probleem is natuurlijk dat ieder rekenmodel doet waarvoor het is ontwikkeld. Maar dat de variabelen die deze modellen gebruiken niet altijd aan elkaar gelijk zijn of gelijk worden geïnterpreteerd. Voor deelnemers die hier niet voldoende bekend mee zijn is dat lastig te begrijpen.

Inzet van werkgevers

Een andere uitdaging is dat de uitvoerders moeten zorgen voor een actuele, volledige en juiste administratie. De suggestie werd geopperd om deze inspanning wellicht (nog meer) samen met de werkgevers op te pakken. De administratie van de werkgever moet immers ook volledig, juist en actueel zijn. In die zin gaat ‘garbage in-garbage out’ hier volledig op. De uitdaging is deelnemers zelf activeren om (tijdig) hun data in de verschillende registraties te controleren en completeren. De suggestie werd gedaan om de werkgevers bij het bewaken van de datakwaliteit een prominentere rol te geven door hen (vaker) als directe gesprekspartner aan te laten haken. De werkgevers hebben de kortste lijnen met de deelnemer (hun werknemer). Zij hebben sneller en regelmatiger contact met werknemers en hebben hierbij ook een eigen belang en verantwoordelijkheid.

Centrale administratie

Een andere suggestie over datakwaliteit is het opzetten van een centrale administratie waar individuele deelnemers en gepensioneerden hun persoonlijke data kunnen controleren c.q. aanpassen. Hiervoor is een mogelijke rol weggelegd voor Mijnpensioenoverzicht.nl / Stichting Pensioenregister. De kanttekening is dat dit mogelijk niet voldoende is. Wellicht dat gemeentelijke overheden hier een (aanvullende) informatieve rol kunnen spelen voor de burgers.

Een goede discussie is nooit weg

De PensioenFondsArena was een succes en de behoefte aan informele sessies waar kennisdelen centraal staat werd zeer gewaardeerd. Een PensioenArena organiseren met de stakeholders van uw pensioenfonds is zeer  waardevol voor uw pensioenfonds en de deelnemers. Neem contact op via het formulier onder de blog voor meer informatie.

Lees in de volgende blog meer over het onderwerp communicatie. Klik hier om de blog over keuzebegeleiding terug te lezen.

 

Deze blog is geschreven door Albert de Jong – Compliance officer NCI

 

Contact


Naar het overzicht