Duurzame lange termijn waardecreatie

Het is een hele mond vol, duurzame lange termijn waardecreatie. Waar het over gaat is het goede doen. Dat wat je ook in je privé-omgeving zou doen. Zo komt bijvoorbeeld niemand op het idee om vervuild water in zijn eigen achtertuin te lozen. Bijzonder is dat blijkt dat mensen vanuit een functie of een rol er ineens andere afwegingskaders op na kunnen houden dan de kaders die ze als privépersoon hanteren. Iedereen kent inmiddels de voorbeelden en de verschillen tussen het goede doen en “het mag volgens de wet”.

De psychologie achter dit verschijnsel vind ik interessant. Waar ontstaat dit verschil en wat kan er dan toch worden gedaan om daadwerkelijke duurzame lange termijn waarde te creëren?

 

Impact maken

Pensioenfondsen beschikken over veel middelen dus kunnen daadwerkelijk impact maken, dragen daarmee een grote verantwoordelijkheid. Vandaar dit blog over de psychologie achter duurzame lange termijn waardecreatie.

In mijn beleving heeft iedereen in de bestuurskamer een verantwoordelijkheid om het goede te doen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook (en juist) in de bestuurskamer zijn er allerlei krachten die leiden naar korte termijn-oplossingen en/of doen wat we voorheen ook deden. Wat vraagt het van mensen in de bestuurskamer om toch open te staan voor lange termijn waardecreatie?

 

4 tips en handvatten voor het bestuur

  • Vertraag op het moment dat besluiten worden voorbereid en genomen die raken aan duurzame lange termijn waarde creatie. Het merendeel van de tijd staan we in een soort actiemodus: actiepunten afwerken of stukken opleveren. Dit doe je vaak op basis van je ervaring uit het verleden. Het bewustzijnsniveau dat je hierbij gebruikt is een andere dan wanneer je een gesprek voert over persoonlijke of ethische dilemma’s. Stel jezelf bijvoorbeeld eens de vraag “Wat heeft dit besluit voor invloed op mijn nichtje van 2 jaar? Hoe voel ik mij daarbij?”.
  • Verdiep op het voorliggende thema en onderzoek het brede spectrum dat wordt geraakt door het te nemen besluit. Gebruik een besluitvormingsmethode om te voorkomen dat je te maken krijgt met persoonlijke- of groeps-bias. Vermijd de valkuil om te kiezen voor makkelijke/snelle oplossingen maar ga daadwerkelijk op zoek naar voors en tegens van het geheel van de keuzes die voorliggen. Haal het tegengeluid actief op. Denk niet alleen feitelijk maar betrek ook het minder concrete gevoel over het voorliggende besluit. Maak dit expliciet.
  • Verbind in een gezamenlijk gesprek en werk hierbij aan een gedeeld tempo en gedeelde sfeer. Denk hierbij ook aan het toevoegen van andere mensen dan de regulier aanwezige. Besteed naast de inhoud bewust tijd aan de relatie, creëer een veilige omgeving om te brainstormen. Samen vanuit dezelfde mindset naar een besluit kijken helpt. Dan hoef je het nog niet met elkaar eens te zijn. Toon nieuwsgierigheid in de beleving of mening van de ander. Verken samen de voorliggende opties en creëer nieuwe. Ervaar hoe deze voelen, ook na een nachtje slapen.
  • Inspireer door een beeld te creëren van de toekomst die ontstaat wanneer andere keuzes worden gemaakt. Immers, wanneer het verhaal over de toekomst ontbreekt worden keuzes vaak gebaseerd op het verleden.

Naast deze handvatten die kunnen helpen bij duurzame lange termijn waardecreatie is vanuit de psychologie ook duidelijk wat niet werkt: overtuigen. Met overtuigen organiseer je je eigen tegendruk omdat mensen automatisch gaan terugduwen wanneer deze stijl wordt ingezet.

 

Tot slot

Geef dit onderwerp aandacht zo vaak als nodig om duurzame lange termijn waardecreatie een echte plek te geven. “Oude systemen” oefenen een enorme druk uit om intact te blijven omdat verandering leidt tot een verschuiving in machtsstructuren. Dat maakt duurzame lange termijn waardecreatie een proces dat vraagt om mensen die de moed hebben om hier tegenwicht aan te bieden. En die bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Er zijn altijd redenen om dit (nu nog) niet te doen. Maar als jij het niet doet, wie dan wel?

 

Dit artikel is geschreven door Anouska Wajer van GovernanceQ


Naar het overzicht