De Wet Toekomst Pensioenen is een feit; aan de slag!

De WTP is aangenomen en ‘we’ kunnen aan de slag. Met data-controles, met keuzes voor het pensioencontract, met berekeningen en vooral ook met communicatie naar de deelnemers.

Wat gaat er veranderen, hoe ziet het pad daar naartoe eruit en welke keuzes kunnen ze maken en hoe worden ze daarin begeleid.

Het is voor een pensioenfonds niet langer op de winkel passen, maar echt de tent runnen. Dat vergt kennis van pensioen, maar ook van de maatschappij en arbeidsmarkt, IT-mogelijkheden en bestuurlijke slagkracht.

De business-partners van www.PensioenFondsDashboard.nl  staan klaar om pensioenfondsen, de besturen, de uitvoerders en het VO bij te staan met o.a. kennis, communicatie én uiteraard toezicht vanuit de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Maakt u er gebruik van?


Naar het overzicht