Beursupdate, september 2023

Huidige marktomstandigheden en invulling portefeuilles

Een brede basis is bij het samenstellen van een aandelenportefeuille het enige juiste recept om een goede risico/rendementsverhouding te bereiken en specifiek risico zo veel mogelijk te elimineren. Voor onze aandelenselectie is het vertrekpunt dan ook een wereldwijd gespreid geheel. Met een uitgebalanceerde selectie van wereldwijde aandelenfondsen en ETF’s profiteren we van de positieve effecten van de index. De wereldindex is dusdanig gespreid over landen, sectoren en bedrijven dat het eventueel minder goed presteren van de één wordt opgevangen door de ander.

Wat we daarbij niet moeten vergeten, is dat de samenstelling van de brede markt de afgelopen jaren wel is veranderd. De wereldindex is nog altijd een juiste afspiegeling van de wereldeconomie. Daar is het nu eenmaal een index voor, maar de sectorverdeling is niet meer zo verdeeld dan voorheen…

(Big)tech heeft een steeds zwaarder gewicht gekregen. Dit is niet persé een probleem, maar wel iets om je als belegger bewust van te zijn. Technologie maakt een steeds groter deel uit van ons leven en dus ook van de economie. Daardoor is het zwaartepunt in de index inmiddels bij twee handen vol grote technologiebedrijven komen te liggen en dat schuurt enigszins met het idee van risicospreiding. Daar kun je natuurlijk ter verdediging voldoende argumenten bij bedenken. Big-tech heeft een geweldige marktpositie, het zijn bijna monopolisten met geen of weinig schulden, de sector is makkelijk schaalbaar en de winsten redelijk voorspelbaar. Toch is het te gemakkelijk om hier snel aan voorbij te gaan en blind de index het werk te laten doen. Er is niet veel nodig om deze bepalende, maar hooggewaardeerde, bedrijven in beweging te krijgen. Kijk maar naar Adyen…

Tegenwicht

Daarom moet je wat tegenover de index zetten en accenten invullen. Dat kan bijvoorbeeld met een goede factorselectie. Binnen het factordeel in ons aandelenblok proberen we de juiste factoren te combineren om tegenwicht te bieden aan wat de index ons voorschotelt. Een positie in laag volatiele aandelen kan een mooie rem zijn in mindere tijden. Je hoeft dan niet meteen aandelen te verkopen wanneer de vooruitzichten minder worden. Vaker nog zijn het niet verwachtingen die uitkomen, maar wordt een belegger juist geconfronteerd met een onverwachte gebeurtenis met als gevolg onzekerheid en koersdruk. Ook dan helpt deze positie. Het laatste kwartaal van 2018 toen de handelsoorlog tussen de VS en China oplaaide, de snelle coronacrash in 2020 en de uitbraak van de oorlog in Oekraïne in 2022 zijn daarvan enkele voorbeelden.

Inflatie raakt spaarders uiteraard het hardst, maar ook defensieve beleggers worden geraakt. Daarom nemen we naast defensieve aandelen nog een extra factor kwaliteitsaandelen op. Deze sterke bedrijven zijn als beste in staat een hoger prijspeil door te berekenen, winsten op niveau te houden en zo inflatie bij te benen. Er resteert een kwart van de aandelenportefeuille om in te vullen met actuele en langjarige thema’s. Deze accenten voegen we toe aan een beleggingsportefeuille om uiteindelijk het rendement te optimaliseren. Thema’s als energietransitie en digitalisering zijn niet alleen actueel, maar bieden ook voor de langere termijn goede beleggingsmogelijkheden.

Energie

We staan pas een het begin van een wereldwijde energietransitie. Dit pleit voor een combinatie van fossiele en nieuwe energie. Ook op langere termijn heb je in een energietransitie grote spelers nodig. Het idee om simpelweg niet in oliebedrijven te investeren en zo een betere wereld na te streven is naïef. Voorlopig is de energietransitie vooral prioriteit in de westerse wereld, maar in Azië en Afrika zullen ze nog decennialang recordhoeveelheden olie gebruiken. Hoewel het westen vergrijst en de groei van de wereldbevolking deze eeuw uit Azië en vooral Afrika komt, draagt ook de ontwikkelfase waarin deze economieën zitten bij aan het feit dat de vraag naar fossiele brandstoffen voorlopig eerst nog doorgroeit voordat deze afneemt. De VS en Europa zijn geneigd anderen de maat te nemen over hoe “groen” we moeten zijn en hoe snel dat moet, maar dat is ongepast. Zware industrie uitbesteden aan Azië en fossiel aangedreven de aarde omploegen in Afrika op zoek naar zeldzame metalen om zonnepanelen te importeren zijn niet de meest geloofwaardige kaarten om eisen mee te stellen. Je kunt best produceren in Azië of importeren uit Afrika, maar het klimaat stopt niet bij grenzen en is een mondiaal verhaal. In dat licht was de-globalisering ook niet meer dan een kortstondige corona-trend natuurlijk.

Met alléén energie startups gaan we het dus niet redden. Investeren in nieuwe vormen van energie, invloed uitoefenen op het beleid van grote fossiele spelers en hen begeleiden in de transitie naar schone energie is veel kansrijker. Dat kan hand in hand gaan met de digitalisering van onze samenleving, want zonder mijnbouw geen chipindustrie en zonder computerchips geen zonnepanelen, windturbines en batterij-parken.

Rente

Afhankelijk van doelen en wensen van de belegger wordt de beweging in een beleggingsportefeuille in meer of mindere mate opgevangen door het risicomijdende deel. Dat deel bestaat naast de aandelenportefeuille en is een combinatie van cash, obligaties en alternatieven. De afgelopen jaren hadden wij zo min mogelijk obligaties in portefeuille. Dat was ook logisch met een rente op of rond de nul. Na jaren van daling zagen we in 2022 de ommekeer voor de rente. Binnen anderhalf jaar zijn de rentes gestegen van percentages vlak boven of onder de 0% naar percentages tussen de 3 en 5%. Het is afhankelijk naar wélke rente je kijkt, maar het beeld is helder. De noodzaak om te schuilen in alternatieven is minder geworden en de eerste goede kansen in obligaties dienen zich weer aan.

Zeker op kort geld is een mooi rendement te behalen. De huidige inverse rentecurve zorgt ervoor dat het meer loont om je geld voor een relatief korte periode uit te lenen dan lang vast te zetten. Eigenlijk ridicule dat een overgrote meerderheid van de spaarders veel tijd en energie besteed aan het zoeken naar een (buitenlandse) bank die de hoogste depositorente geeft terwijl een juiste mix van kortlopende (staats)obligaties niet alleen veiliger en beter gespreid is, maar ook nog eens 1 á 2 procent meer rente oplevert. U kunt ons altijd bellen 😉

Risico

Ook bieden ‘alternatives’ nog steeds een mooie diversificatie in een beleggingsportefeuille. Binnen het alternatieve deel in de portefeuille zetten we naast een multi strategy fund dat onder alle marktomstandigheden rendement kan maken, een long/short aandelenfonds. Het feit dat deze fondsen ook profiteren van het terugkomen van de koers van zwakkere bedrijven is erg welkom. De combinatie van deze alternatives is goed voor zowel de correlatie in de portefeuille als de beweeglijkheid. Mede door het opnemen van dergelijke posities kunnen wij met droge ogen en gepaste trots zeggen dat we de laatste jaren met een kleinere beweeglijkheid (lees: minder risico) dan gemiddeld toch minimaal het marktrendement hebben behaald.

Want dat wordt voor het gemak nog wel eens vergeten als de aanbiedingen van vastgoedprojecten, buitenkansjes, geniale fondsen en met verplichte AFM-cowboystickers beplakte beleggingen met een hoog rendement worden aangeprezen: risico en rendement gaan hand in hand en wie zijn hand overspeelt, wordt geconfronteerd met het enige échte risico ten aanzien van geld: permanent vermogensverlies.

Dit artikel is geschreven door Dick Hubertus, HIP Capital


Naar het overzicht