Arbeidsmarkt pensioenuitvoering zorgwekkend

Momenteel is er veel aandacht voor de krappe arbeidsmarkt. Hoe zit dat in de pensioenmarkt en meer in
het bijzonder de pensioenfondsenmarkt? Annette Mosman van APG uitte hierover al haar zorgen en die
zorgen zijn meer dan gerechtvaardigd.

Wij ervaren op dit moment in vrijwel alle specialistische functies (juridisch, actuarieel, risk, communicatie,
vermogensbeheer, IT/processen), van junior tot senior, schaarste in de pensioenfondsenmarkt. Zowel in
vaste als in interim-posities. En dat in een periode waarin de vraag naar specialisten door de transitie naar
het nieuwe pensioenstelsel de komende tijd alleen maar verder zal toenemen. De instroom en uitstroom
van werknemers in de sector maakt het nog minder rooskleurig.
Om het probleem te onderbouwen hebben wij op LinkedIn onderzoek gedaan naar de in de
pensioenfondsenmarkt werkzame mensen:

 

Er is dus sprake van een omgekeerde piramide:

De komende jaren zal de schaarste in de pensioenfondsenmarkt alleen maar toenemen omdat:

  • De werkgelegenheid gelijk blijft, ondanks dat de concentratie van pensioenfondsen en
    uitvoeringsorganisaties doorzet;
  • De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor extra vraag naar specialisme zorgt;
  • de jaarlijkse uitstroom wegens pensionering ca. 4% (400) bedraagt bij een jaarlijkse instroom uit de studie/schoolbanken van minder dan 1% (100).

Conclusie: de reeds aanwezige schaarste zal nog verder toenemen, vooral in specialistische functies, in
alle disciplines.

 

Wat moet er gebeuren?

Het imago van de sector moet beter! Werken in pensioen is interessant door zijn complexiteit en
maatschappelijke relevantie. De overgang van het oude naar het nieuwe stelsel zorgt voor veel dynamiek
en verandering, zowel op inhoud als op het punt van communicatie en technologie.
De sector doet er verstandig aan om studenten in het Hbo- en WO tijdens beroependagen uitgebreid en
inspirerend te informeren over hoe aantrekkelijk werken in pensioen is en blijft. Dat is echter niet
voldoende. Het is ook belangrijk dat mensen die nu nog werkzaam zijn in andere sectoren, de overstap
maken naar de pensioensector.

Het initiatief hiertoe dient uit te gaan van de pensioenfondsen en PUO’s en het lijkt logisch dat de
Pensioenfederatie de coördinatie op zich neemt, niet alleen richting de leden en PUO’s maar ook richting
onderwijsinstellingen, Netspar, beroepsverenigingen (AG-AI, VVP, VvPJ, CFA/VBA, NBA) en DUFAS.

Verder is het belangrijk bestaande medewerkers te blijven motiveren en stimuleren
(opleidingsprogramma’s etc.) zodat ze in de sector blijven werken.

 

Dit artikel is geschreven door onze business partner Groen Van Solinge & Partners. Bij vragen kan u hier contact opnemen.


Naar het overzicht