Legal Consultancy

Wat speelt er

Pensioen in Nederland is juridisch gezien complex en volop ontwikkeld. Vele overgangsregimes bepalen het pensioendomein en de eisen aan governance door zowel DNB als de AFM zijn hoog. Het continu monitoren van alle juridische stukken is dan ook van groot belang.

Daarnaast spelen er inmiddels vele aspecten die te maken hebben met het overgaan op een andere regeling (van (eind-/)middelloon, naar CDC en/of premieovereenkomsten). De communicatie met de betrokken stakeholders en de deelnemers moet dan zeer conscentieus zijn.

Zeker ook als het gaat over de communicatie over de hoogte van het pensioen, de gevolgen van keuzes en de indexatie van het pensioen.

Actualiteit

Volgt u onze bedrijfspagina op LinkedIn voor het laatste nieuws en het account van mr. Theo Gommer MPLA CCFP waar hij zijn kijk op pensioen geeft.

Met een abonnement op PensioenTips voor Jou mailen we u elke maand de laatste pensioenontwikkelingen. Zeker in tijden van de Wet Toekomst Pensioenen waarbij de grote transitie plaatsvindt is kennis en informatie uitermate belangrijk.

Wij houden u graag continu op de hoogte van wat er zoal speelt en wat u wellicht moet doen of (hernieuwd) toetsen.

 

Onze dienst

Wij adviseren werkgevers en dus pensioenfondsen over alle aspecten van de pensioenregeling: fiscaal en civieljuridisch, actuarieel en verzekeringstechnisch.

Daarnaast verzorgen wij de pensioencommunicatie, ook als dat over gaat in financiële planning.

Uiteraard adviseren wij conform de richtlijnen van de AFM als dat nodig is. Daarnaast adviseren wij vooral ‘op maat’.

En wij ondersteunen u met overige pensioenzaken, zoals:

  1. macro-economische waarderingen (IFRS / RJ271 / marktrentewaardering);
  2. harmonisaties en uniformering van regelingen als gevolg van fusies, overnames en management buy outs;
  3. kostenbeheersingsanalyses/premiebesparingen;
  4. toetsing premierekening courant (rekening courant controle);
  5. toetsing marktconformiteit van de toezegging, alsmede toetsing van de gehanteerde kostenopslagen;
  6. second opinions op bestaande regelingen;
  7. begeleiding bij aansluiting Bedrijfstakpensioenfondsen.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van &Gommer Pensions Group?
Uw contactpersoon is Jan van Harten MPLA.

&Gommer Pensions Group
Saal van Zwanenbergweg 25
5026 RM Tilburg

T: 013-5070052
E: janvanharten@gommerpensions.nl
I: www.gommerpensions.nl