IT & Data

Wat speelt er

In de pensioensector is digitalisering een steeds belangrijker onderwerp. Daarbij signaleert Quint in haar adviesopdrachten een toenemende aandacht voor niet-financiële risico’s.  

Pensioenfondsen moeten grip houden op de uitbesteding en zijn gedwongen om de strategische IT-risico’s regelmatig te herijken.

Actualiteit

Het landschap van pensioenuitvoerders en systeemleveranciers verandert continu, net als hun strategische intenties.

Daar waar de aandacht van pensioenfondsen tot op heden veel gericht was op DB, is dit inmiddels verschoven naar DC. Uitvoerders zijn genoodzaakt om hun dienstverlening uit te breiden naar schaalbare DC oplossingen

Daarnaast heeft de De Nederlandsche Bank (DNB) in toenemende mate aandacht voor beheersing van de (IT) continuïteit en een actueel inzicht in het IT landschap van pensioenfondsen en -uitvoerders en hun eventuele onderaannemers.

Onze dienst

Al meer dan 25 jaar is Quint marktleider op het gebied van onafhankelijk IT selectie-, uitbesteding- en organisatie advies. Als onafhankelijk managementadviesbureau adviseert Quint organisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale transformatie.

Het pensioenadministratiesysteem is een belangrijk component binnen het IT landschap van pensioenuitvoerders. Quint adviseert pensioenbesturen en –uitvoerders bij het bepalen van strategie, bij de selectie en het contracteren van pensioenadministratie(software)-leveranciers, en bij de daadwerkelijke transitie en operationalisering van de dienstverlening. Tevens assisteert Quint bij het voldoen aan de eisen op gebied van risk & compliance (o.a. Cobit controls).

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Quint?

Uw contactpersoon is Arjan Rengers.

Quint Nederland B.V.
De Oude Molen 1
1184 VW, Amstelveen

T: 06 16 43 81 00
E: arjan.rengers@quintgroup.com
I: www.quintgroup.com