IORP2

Wat speelt er

De richtlijnen IORP II zijn voor pensioenfondsen van toepassing. Drie grote vernieuwingen daarbij zijn:

1) De belangrijkste vernieuwing komt met name vanuit de verplichting voor pensioenfondsen om drie sleutelfuncties in te vullen: de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. Per functie wordt onderscheid gemaakt tussen de houder (de verantwoordelijke) en de personen die de uitvoering verzorgen.

2) Een tweede vernieuwing is de Eigenrisicobeoordeling (ERB) die pensioenfondsen minimaal eens in de drie jaar dienen uit te voeren. De ERB vormt de aansluiting tussen het beleid van het pensioenfonds en de meest materiële scenario’s die het fonds kunnen bedreigen.   

3) De derde verandering betreft dat pensioenfondsen in de beleggingsbeginselen in dienen te gaan op de risico’s op het gebied van milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen en tevens het opgestelde beleid hiervoor aan de deelnemers dienen te communiceren.

Actualiteit

In 2019 zijn de drie nieuwe sleutelfuncties door pensioenfondsen ingericht en vastgelegd in de beleidsdocumenten. De grootste uitdaging daarbij is vaak nog de interne audit sleutelfunctie, die echt als volledig nieuwe rol erbij lijkt te zijn gekomen. In 2020 zullen voor middelgrote en kleine pensioenfondsen (T2 en T1 fondsen) de sleutelfunctiehouders door DNB getoetst worden. Pensioenfondsen dienen uiterlijk 1 mei 2020 de finale opzet t.a.v. de sleutelfuncties bij DNB aan te leveren.

Via de nieuwe Eigenrisicobeoordeling kan een pensioenfonds zijn strategie toetsen door de risico’s en scenario’s in kaart te brengen die de grootste bedreiging vormen voor de strategie. In de analyse worden nieuwe of opkomende risico’s meegenomen, waaronder nu ook de ESG risico’s (bijvoorbeeld risico’s vanuit klimaatverandering of slechte arbeidsomstandigheden). In 2019 hebben nog slechts een beperkt aantal (pensioen)fondsen een ERB uitgevoerd omdat er meer nadruk lag op het aanscherpen van het beleid vanuit IORP II. Daarmee is 2020 een mooi moment om een (dry run) ERB uit te voeren. De ERB ondersteunt pensioenfondsen om verder inzicht te krijgen in de fonds specifieke impact van risico’s en draagt daarmee bij aan verhoging van het risicobewustzijn.

Onze dienst

De pure focus van First Pensions is al sinds de oprichting in 2005 om pensioenfondsen te ondersteunen bij het integraal risicobeheer. Daardoor hebben wij de perfecte tools en deskundigheid om de risicobeheer sleutelfunctie te ondersteunen. Dit kan als vervuller (ondersteunende operationele werkzaamheden voor de sleutelfunctiehouder) of modulair vanuit onze brede dienstverlening.

Voor wat betreft IORP II ondersteunen wij pensioenfondsen bij:  

  1. Het invullen van de governance en het inregelen van de sleutelrolhouders;
  2. Vervuller / risk manager ter ondersteuning van de risicobeheer sleutelfunctie;
  3. Beoordeling van en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen;
  4. Het uitvoeren van de Eigenrisicobeoordeling (ERB);
  5. De implementatie en monitoring van het ESG beleid.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van First Pensions? Uw contactpersoon is Eva Beets.

First Pensions FDR BV
Vliegend Hertlaan 61, 12e verdieping
3526 KT Utrecht

T: 06 1277 5645
E: info@firstpensions.nl
I: www.firstpensions.nl

Interview Eva Beets van First Pensions