Executive & Specialist Search

Wat speelt er

Pensioen is een complex financieel product met een grote maatschappelijke
relevantie. Grote verandering is aanstaande met de overgang naar het nieuwe
pensioenstelsel. Dat vergt veel van besturen, bestuursbureaus en
uitvoeringsorganisaties. Kwalitatief goede mensen zijn essentieel en veelal schaars.
Voor een goed werving- en selectieproces zijn kennis van pensioen en de
pensioenmarkt enerzijds en vergaand inzicht in de persoonlijkheid van kandidaten
anderzijds een must om een goede match te realiseren. Groen van Solinge beschikt
over die pensioenkennis en krijgt door middel van een Big Five
persoonlijkheidsvragenlijst ook vergaand inzicht in de competenties van kandidaten.

Actualiteit

De concentratie van de pensioenfondsenmarkt is al een aantal jaren gaande.
Zwaardere deskundigheidseisen vanuit DNB, verzwaarde governance en
riskmanagement, verdergaande ESG-eisen, investeringen in nieuwe technologie en
beschikbaarheid van geschikte bestuurders en toezichthouders vereisen
schaalgrootte en liggen ten grondslag aan deze concentratie. Het pensioenakkoord
legt extra druk op besturen en uitvoering en zal leiden tot verdergaande concentratie,
zowel van pensioenfondsen maar ook van pensioenuitvoerders.
De komende jaren neemt de vraag toe naar professionele bestuurders,
toezichthouders en management. Natuurlijk divers samengesteld.
Ook leidt de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de komende jaren tot extra
vraag naar specialisten. Denk aan juristen, actuarissen en communicatiemanagers
maar ook aan projectmanagers, business consultants, functioneel
analisten/beheerders en transitie en implementatiemanagers.

Onze dienst

Ons bureau werkt 100% voor de pensioensector.
Onze opdrachtgevers zijn pensioenfondsen, PPI’s, verzekeraars, adviesbureaus,
uitvoeringsorganisaties, corporates en toezichthouders. Wij bemiddelen posities in
directies, senior management, besturen, raden van toezicht en raden van
commissarissen. Daarnaast bemiddelen wij specialisten (juridisch, actuarieel,
riskmanagement, vermogensbeheer, marketing&communicatie,
accountmanagement, business development, operations, functioneel beheer en
bestuursadvies en –ondersteuning).

 

 

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Groen Van Solinge & Partners?

Groen Van Solinge & Partners
Gieterij 98
2211 ZD Noordwijkerhout

T: Aad Groen: 06 1744 8786
T: Peter van Solinge: 06 3005 6662

E: info@groenvansolinge.nl
I: www.groenvansolinge.nl