Employability & Pensioen

Wat is employability?

Laten we beginnen met een korte uitleg, want wat betekent employability eigenlijk?
De brede en flexibele inzetbaarheid van werknemers. Zowel werkgevers als werknemers hebben in dit verband tegenwoordig de opdracht permanent te werken aan de professionele loopbaanontwikkeling om risico’s te beperken en langdurige en duurzame inzetbaarheid van werknemers te bewerkstelligen.

De steeds verder oplopende pensioenleeftijd zorgt ervoor datĀ  werkgevers een plan van aanpak moeten gaan maken voor en met hun werknemers. Want hoe laat je nu eigenlijk je werknemers werken tot aan de pensioenleeftijd?

Actualiteit

Met de gepubliceerdeĀ  ‘roadmap’ op 7 oktober 2019 over de ontwikkeling van het PensioenAkkoord2022 beschrijft minister Koolmees dat het kabinet met de sociale partners een werkbaar plan gaat maken hoe werkenden in Nederland gezond naar hun pensioen kunnen werken. Hiervoor worden overgangsmaatregelen op korte termijn getroffen, maar ook structurele maatregelen voor de de langere termijn.

We wachten weer op een vervolg vanuit Den Haag.

Download hier het whitepaper Employability & Pensioen, geschreven door mr. Theo Gommer MPLA CCFP, juni 2019.