Employability & Pensioen

Employability en pensioen, wat is het eigenlijk?

Laten we beginnen met een korte uitleg, want wat betekent employability eigenlijk? En wat voor rol speelt pensioen hierbij.
De brede en flexibele inzetbaarheid van werknemers. Zowel werkgevers als werknemers hebben in dit verband tegenwoordig de opdracht permanent te werken aan de professionele loopbaanontwikkeling om risico’s te beperken en langdurige en duurzame inzetbaarheid van werknemers te bewerkstelligen.

De steeds verder oplopende pensioenleeftijd zorgt ervoor datĀ  werkgevers een plan van aanpak moeten gaan maken voor en met hun werknemers. Want hoe laat je nu eigenlijk je werknemers werken tot aan de pensioenleeftijd?

Roadmap

Met de gepubliceerdeĀ  ‘roadmap’ op 7 oktober 2019 heeft het kabinet met de sociale partners een werkbaar plan gemaakt hoe werkenden in Nederland gezond naar hun pensioen kunnen werken. Hiervoor worden overgangsmaatregelen op korte termijn getroffen, maar ook structurele maatregelen voor de langere termijn. De Wet Toekomst Pensioenen moet ervoor gaan zorgen dat het pensioenstelsel beter aansluit bij de huidige maatschappij en arbeidsmarkt. Binnen de nieuwe wet zijn er diverse mogelijkheden die een positieve bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid.

Download hier het whitepaper Employability & Pensioen, geschreven door mr. Theo Gommer MPLA CCFP.