Defined Contribution

Waarom Defined Contribution?

Als gevolg van de langdurige lage rente en de toenemende levensverwachting staan de kosten van pensioenopbouw onder druk. Middelloonregelingen verliezen steeds meer terrein en maken plaats voor beschikbare premieregelingen (DC). Deze ontwikkeling wordt nog eens extra versterkt door productontwikkelingen, waardoor de huidige DC regelingen steeds efficiënter, transparanter en hanteerbaarder worden.

In de Wet Toekomst Pensioenen is een duidelijke richting gekozen naar individuele pensioenpotten, gebaseerd op individueel of collectief DC. Daarnaast heeft het rapport van de Commissie Parameter (Dijsselbloem) de financiering van pensioen nog meer onder druk gezet. Een versnelde overgang naar individueel of collectief DC ligt dan ook voor veel pensioenfondsen en werkgever voor de hand.

Toelichting 

Een algemene presentatie over Defined Contribution is hier te downloaden.

Wilt u meer informatie over belastingen, wetten en besluiten? Hierover meer bij het centraal aanspreekpunt pensioenen bij de belastingdienst.

Wilt u geïnformeerd worden over Defined Contribution in relatie tot uw pensioenfonds? Dan verwijzen we u graag door naar Legal & Consultancy.