Compliance & Privacy

Wat speelt er

Pensioenfondsen moeten hun organisatie zodanig inrichten dat een integere en beheerste bedrijfsvoering wordt gewaarborgd. Als grootschalige verwerker van persoonsgegevens moeten zij onder andere voldoen aan regelgeving omtrent data protection en privacy. Naast de naleving van wet- en regelgeving is een belangrijk onderdeel van een integere bedrijfsvoering een integere bedrijfscultuur. In een dergelijke cultuur is integer gedrag en de naleving van maatschappelijke waarden en normen vanzelfsprekend, worden alle relevante belangen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen en wordt op een transparante manier met elkaar gecommuniceerd.

De Compliance functie speelt een belangrijke rol bij de naleving van wet- en regelgeving en het bevorderen van een integere bedrijfscultuur. De Compliance officer kan het pensioenfondsbestuur ondersteunen en adviseren inzake thema’s zoals governance, risicobeheersing, incidentmanagement, beloningsbeleid, belangenverstrengeling, uitbesteding en privacy.

Actualiteit

Het pensioenstelsel staat onder druk. Omdat mensen steeds langer leven, hebben zij meer pensioengeld nodig. Maar doordat de rente laag blijft, worden beleggingsopbrengsten juist kleiner. Hierdoor blijven indexaties van pensioenen uit en dreigen er zelfs kortingen. Het vertrouwen van deelnemers in het pensioenstelsel is hierdoor laag.

Het nieuwe Pensioenakkoord verlaagt weliswaar de kans op kortingen, maar desondanks zal een aantal pensioenfondsen er niet aan ontkomen de pensioenen te verlagen. In dit soort tijden is het van groot belang de naleving van wet- en regelgeving en maatschappelijke normen en waarden niet uit het oog te verliezen.

Vertrouwen in de pensioensector kan alleen worden hersteld als de basis goed is. Deelnemers willen erop kunnen vertrouwen dat er op een zorgvuldige wijze met hun belangen wordt omgegaan.

Onze dienst

Wij kunnen u helpen met het managen van Compliance, Privacy en Integriteitrisico’s. Zo kunnen wij tijdelijk uw Compliance of Privacy functie (gecertificeerd FG/DPO) vervullen. Maar u kunt ons ook inzetten voor specifieke vraagstukken of werkzaamheden.

Onderwerpen waarbij wij u van dienst kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld: een SIRA (Strategische Integriteit Risico Analyse), PIA (Privacy Impact Assessment) of andere risicoanalyses, Compliance/Privacy/Integriteitbeleid, een Compliance Charter, Gedragscode of Privacy Verklaring, Incidentmanagement, Belangenverstrengeling (Nevenfuncties, Gifts & Entertainment), Meldplicht Datalekken, AVG inzageverzoeken, Anti Witwassen en Terrorismefinanciering, Sanctiewetgeving, Beloningsbeleid, Uitbesteding, Training & Awareness, Relatiemanagement naar Toezichthouders, coördinatie Toezichtonderzoeken, Teammanagement en Coaching.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Complimens?
Uw contactpersoon is Elles Kuijpers.

Complimens

E: Elles.Kuijpers@CompliMens.nl
I: www.complimens.nl