Actuariële ondersteuning

Wat speelt er
De Wet Toekomst Pensioenen staat voor de deur en dan komt er een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Heronderhandeling niveau pensioenpremies versus pensioenopbouw komend jaar, rekening houdend met:
1. Proces van evenwichtige belangenafweging bij premies onder 100% premiedekkingsgraad
2. Toekomstige minimum premiedekkingsgraad 100% volgens Pensioenakkoord
3. Impact Commissie Dijsselbloem op dekkingsgraad en kostendekkende premie

Welke rol pakt het bestuur bij de totstandkoming van het nieuwe pensioencontract
1. Hoe komt dat nieuwe pensioencontract er voor uw pensioenfonds uit te zien?
2. Is het uitvoerbaar en uitlegbaar?
3. Is de overgang evenwichtig over de generaties?
4. Hoe verloopt de transitie?
5. Hoe wordt voorzien in compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremiesystematiek?
6. In hoeverre kan en wil het pensioenfonds meewerken aan compensaties voor afschaffing van de huidige doorsneepremiesystematiek?

Kortom, stilzitten is geen optie.

 

Actualiteit
Met gebruikmaking van  de producten, bouwstenen, kennis en in samenwerking met onze partners kunnen we snel tools samenstellen/ontwikkelen/inrichten die ondersteuning kunnen bieden aan de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Hierbij kan zowel ondersteuning geleverd worden aan de uitvoerende partij, maar ook aan het BO, VO of de transitie-commissie ten behoeve van controle of advisering.

Onze dienst
ActuComp beschikt over Software en Tools die ondersteuning kunnen bieden aan alle berekeningen die ten behoeve van de WTP transitie kunnen of moeten worden uitgevoerd. De volgende producten zijn in dat kader relevant:

– AKS (Actuarial Knowledge System) voor het uitvoeren van alle actuariële berekeningen (factoren, cashflows, discontering) en vormt het actuarieel rekenhart van alle rekenmodellen en tools
– PPP Suite voor het prognosticeren van DB en DC regelingen (premies, aanspraken, uitkeringen)
– URM: voor het uitvoeren van URM berekeningen voor DB en DC regelingen volgens de generieke methode (extern gevalideerd door Willis Towers Watson)
– LCA: voor het vergelijken en analyseren van LifeCycles
– Transitie templates: voor het inzichtelijk maken van verschillen tussen de oude en nieuwe regeling en bepaling van compensatie
– CFP: Cash Flow Prognosis

Verder beschikt ActuComp over modellen, zoals de Continuïteiten Analyse (vóór de haalbaarheidstoets) en de Haalbaarheidstoets waar kennis in is vervat en waaraan bouwstenen kunnen worden ontleend voor nieuw te construeren WTP tools.

 

Contact
Wilt u meer weten over de dienstverlening van ActuComp?
Uw contactpersonen zijn Annemiek van den Eshof & Wulfurt van den Eshof.

Actuarial Computational Services B.V.
Bertus Brouwerhof 11
3045 BS  Rotterdam

T: 06 2279 3387
E: vandeneshof@actucomp.com
I: www.actucomp.com