Voor álle pensioenfondsen:
Bedrijfstak
Ondernemings
Beroeps
Algemeen
customer_journey

ActuComp: berekeningen cashflow, inzicht in macro langlevenrisico en dempen beleggingenswinsten/verliezen.

&Gommer Pensions Group: helpt kiezen bij de best passende regeling op de lange termijn en houdt rekening met alle betrokken stakeholders. 

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: bepalen van invaringsdekkingsgraad, bepalen initiële invulling compensatie depot en solidariteits- of risicodelingsreserve en bepalen netto profijt oud-nieuw contract en marktwaarde uitkeringen.

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: berekeningen maken, denk aan kostenneutrale compensatie en minimale invaardekkingsgraad. 

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: URM berekeningen maken

ActuComp: berekeningen maken voor effecten leeftijdscohort per deelnemersgroep (Q-set en diverse effecten in kaart brengen, zoals vervangingsratio, herverdeling en onderbouwing keuze vaste of variabele uitkering)

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten.

ActuComp: berekeningen ter onderbouwing van de gemaakte keuzes. 

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten.

 

NCI: gespecialiseerd in compliance (o.a. transactiemonitoring en beleid), integriteit en advies.

VCP: uitvoeren van intern toezicht op de totstandkoming van transitieplan

Visitatie Commissie Pensioenfondsen: de visitatiecommissie is een goede sparringpartner voor VO/BO bij advies- en instemmingstrajecten.

ActuComp: inzichtelijk maken van effecten d.m.v. berekeningen voorgaande fases.

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: berekeningen maken op deelnemerniveau en lifecycle-analyses.

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: maken van prognose berekeningen (aanspraken, premie).

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

Eisenfelt: ondersteunen met projectbegeleiding en business analisten.

ITS: maken van een implementatieplan voor de beleggingsadministratie.

 

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten bij het opstellen van een implementatieplan. 

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten bij het opstellen van juridische documenten.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten: het opstellen en/of beoordelen van de juridische documenten, zodat discussies en rechtszaken voorkomen kunnen worden.

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten bij het opstellen van een communicatieplan.

Eisenfelt kan samen met communicatiespecialisten een communicatieplan opstellen met duidelijke doelstellingen, maken van segmentatie op doelgroepen en maken van werkgevers- en deelnemersjourneys. 

Eisenfelt ondersteunt bij uitvoering communicatieplan door content te maken voor website, e-mail, brieven, boekjes, transitie-overzichten, formulieren etc. 

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

&Gommer Pensions Group: communicatie over pensioen en financieel overzicht voor deelnemers op een persoonlijke en begrijpelijke manier. 

Eisenfelt ondersteunt na de communicatiefase ook bij monitoring door het inrichten van alerts per deelnemer en het inrichten van automatische processen met een persoonlijke touch inclusief procesontwerp, inrichting en rapportages.

Visitatie Commissie Pensioenfondsen: met een visitatiecommissie is het intern toezicht van het pensioenfonds gewaarborgd. 

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

NCI: gespecialiseerd in compliance (o.a. transactiemonitoring en beleid), integriteit en advies.

 

Eisenfelt ondersteunt bij het einde van de compensatieovereenkomst door het inrichten van alerts per deelnemer en het inrichten van automatische processen met een persoonlijke touch inclusief procesontwerp, inrichting en rapportages.

&Gommer Pensions Group: communicatie over pensioen en financieel overzicht voor deelnemers op een persoonlijke en begrijpelijke manier. 

Eisenfelt blijft ondersteuning bieden door het inrichten van alerts per deelnemer en het inrichten van automatische processen met een persoonlijke touch inclusief procesontwerp, inrichting en rapportages.

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

customer_journey_mobile

ActuComp: berekeningen cashflow, inzicht in macro langlevenrisico en dempen beleggingenswinsten/verliezen.

&Gommer Pensions Group: helpt kiezen bij de best passende pensioenregeling op de lange termijn en houdt rekening met alle betrokken stakeholders.

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: bepalen van invaringsdekkingsgraad, bepalen initiële invulling compensatie depot en solidariteits- of risicodelingsreserve en bepalen netto profijt oud-nieuw contract en marktwaarde uitkeringen. ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: berekeningen maken, denk aan kostenneutrale compensatie en minimale invaardekkingsgraad.   ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: URM berekeningen maken

ActuComp: berekeningen maken voor effecten leeftijdscohort per deelnemersgroep (Q-set en diverse effecten in kaart brengen, zoals vervangingsratio, herverdeling en onderbouwing keuze vaste of variabele uitkering)  

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten.

ActuComp: berekeningen ter onderbouwing van de gemaakte keuzes.   

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten.

VCP: uitvoeren van intern toezicht op de totstandkoming van transitieplan

VCP: de visitatie commissie is een goede sparringspartner voor VO/BO bij advies- en instemmingstrajecten.

ActuComp: inzichtelijk maken van effecten d.m.v. berekeningen voorgaande fases.  

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: berekeningen maken op deelnemerniveau en lifecycle-analyses. ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

ActuComp: maken van prognose berekeningen (aanspraken, premie). ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

Eisenfelt: ondersteunen met projectbegeleiding en business analisten. 

ITS: maken van implementatieplan voor beleggingsadministratie

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten bij het opstellen van een implementatieplan. 

Gommer & Partners Pensioen Advocaten: het opstellen en/of beoordelen van juridische documenten om discussies of rechtszaken te voorkomen.

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten bij het opstellen van juridische documenten.

Novadia: bieden ondersteuning door leveren van tijdelijke experts/specialisten bij het opstellen van een communicatieplan. Eisenfelt kan samen met communicatiespecialisten een communicatieplan opstellen met duidelijke doelstellingen, maken van segmentatie op doelgroepen en maken van werkgevers- en deelnemersjourneys. 

&Gommer Pensions Group: communicatie over pensioen en financieel overzicht voor deelnemers op een persoonlijke en begrijpelijke manier. 

Eisenfelt ondersteunt bij uitvoering communicatieplan door content te maken voor website, e-mail, brieven, boekjes, transitie-overzichten, formulieren etc.  ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

Eisenfelt ondersteunt na de communicatiefase ook bij monitoring door het inrichten van alerts per deelnemer en het inrichten van automatische processen met een persoonlijke touch inclusief procesontwerp, inrichting en rapportages. ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal. 

VCP: met een visitatie commissie is het intern toezicht van het pensioenfonds gewaarborgd. 

Eisenfelt ondersteunt bij het einde van de compensatieovereenkomst door het inrichten van alerts per deelnemer en het inrichten van automatische processen met een persoonlijke touch inclusief procesontwerp, inrichting en rapportages.

Eisenfelt blijft ondersteuning bieden door het inrichten van alerts per deelnemer en het inrichten van automatische processen met een persoonlijke touch inclusief procesontwerp, inrichting en rapportages.

&Gommer Pensions Group: communicatie over pensioen en financieel inzicht voor deelnemers op een persoonlijke en begrijpelijke manier. 

ArenaCompany biedt begeleiding bij gesprekken van betrokken partijen door te luisteren, het ontdekken en samen het dialoog aan te gaan. Hierbij staat transparantie centraal.